Osetite svežinu u svomu domu - ugradite klimu danas!

Ugradnja klima uređaja

Kada kupujete klima uređaj, postoje neke stvari koje biste trebali imati na umu!

Važno je odabrati klima uređaj koji je dovoljno snažan da ohladi prostoriju u kojoj će biti postavljen. Preveliki uređaj troši više energije, dok premali uređaj možda neće biti dovoljno efikasan.

Energetska klasa  utiče na potrošnju električne energije, što je veća energetska e kasnost to je manja potrošnja struje. Energetske klase klima uređaja idu od G (koja je najgora) do A +++ (koja je najbolja). Pa tako i sama energetska e kasnost utiče i na cenu, uzmite u obzir i buduće uštede kada budete birali sistem sa boljim performansama.

Pametna tehnologija -Inverter na osnovu promenljivog sistema rada ostvaruje uštedu u potrošnji električne energije. Za razliku od invertera, kod standardnih klima uređaja (on/o regulacija) vazduh se uduvava punim kapacitetom čak i kada je temperatura malo iznad ili ispod zadate. Dodatna prednost inverter rada klime je u tome što ona može da radi do -20 stepeni, dok standardne on/o klime rade samo do -5 stepeni.

Različiti modeli klima uređaja se razlikuju po ceni. Razmislite o svom budžetu pre nego što izaberete koji klima uređaj želite da kupite.

BTU (British Thermal Unit) je jedinica mere za toplotnu energiju. U kontekstu klimatizacije, BTU se koristi za označavanje snage klima uređaja. Tačnije, BTU se koristi za izračunavanje koliko BTU (toplotne energije) klima uređaj može da ukloni iz sobe za jedan sat. Što je veći broj BTU, to je klima uređaj snažniji i sposobniji je da brže hladi veće prostorije.

Kada se govori o veličini prostorije koju klima uređaj može pokriti, koristi se jedinica kvadratnih metara (m²) ili kvadratnih stopa (ft²). U zavisnosti od proizvođača, klima uređaji se obično kategorišu prema kvadraturi prostorije koju mogu da pokriju, na primer: 

  • 9.000 BTU/h – dovoljno za prostoriju od oko 18-28 m²
  • 12.000 BTU/h – dovoljno za prostoriju od oko 32-46 m²
  • 18.000 BTU/h – dovoljno za prostoriju od oko 51-69 m²
  • 24.000 BTU/h – dovoljno za sobu od oko 74-102 m²
  • Važno je napomenuti da su ove vrednosti samo opšte smernice, a stvarni kapacitet klima uređaja zavisi od nekoliko faktora kao što su izolacija prostorije, klimatski uslovi, broj ljudi u prostoriji itd.

Pravilna ugradnja klima uređaja

Za pravilnu montažu je neophodna stručnost, razumevanje sistema, specijalizovani alati i uređaji koji se ne mogu improvizovati u kućnim uslovima! Prilikom ugradnje treba voditi računa o udaljenosti spoljašnje od unutrašnje jedinice. Najveća dozvoljena udaljenost je 15 metara. Prvo se postvalja unutrašnja jedinica klime a nakon nje i spoljašnja jedinica. Kada se to uradi vrši se pertlovanje bakarnih cevi i na krajevima cevi se postavljaju holenderi. Poslednja faza je povezivanje električnih instalacija i postavljanje kondez creva. Kondez crevo mora imati pad iz unutra ka spolja kako ne bi dolazilo do njegovog zagušenja. Ukoliko kondez voda ne otiče kroz crevo može oštetiti kompresor klime. Na kraju se stavlja termoizolacija na bakrane cevi. Takođe, svaki dužni metar cevi košta, tako da je najbolje da distanca između jedinica bude što manja.

Svaki proizvođač savetuje češće čišćenje klima uređaja, čak se i garancija na uređaj uslovljava godišnjim servisom ili produžava prilikom godišnjeg servisa. Da bi uradili ispravno čišćenje klima uređaja najbolje je da pozovete stručno lice.
Link ka zakazivanju! Klikni ovde!

Uz svaki klima uređaj dolazi i uputstvo za korišćenje daljinskog upravljača. U svakom slučaju naši serviseri će Vam posle ugradnje objasniti kako se koristi daljinski upravljač kako za On/O klima uređaje tako i za Inverter!